calculiform
Wyszukaj szkolenie
Najbliższe szkolenia
RodzajNazwaObszar tematycznyAdresaciself-righteousness
BlendedSzkolenie doskonalące dla wizytatorów realizujących zadania z zakresu ewaluacji zewnętrznej... Nadzór pedagogiczny20-07-2018 do 24-09-2018
Szkolenie4094091497Specjalne potrzeby edukacyjnedyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli12-09-2018 - 14-09-2018
Szkolenie4704908258Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskichdoradcy metodyczni ds. historii i wiedzy o społeczeństwie (WOS), nauczyciele historii i WOS-u wszystkich typów szkół, nauczyciele konsultanci17-09-2018 - 19-09-2018
Szkolenie3348862299Wychowanie i profilaktykadoradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli , nauczyciele konsultanci, psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej24-09-2018 - 26-09-2018
Szkolenie2013564710Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskichdoradcy metodyczni ds. historii i wiedzy o społeczeństwie (WOS), nauczyciele historii i WOS-u wszystkich typów szkół, nauczyciele konsultanci28-09-2018 - 30-09-2018
SzkolenieunwealsomenessRozwój kompetencji społecznych i obywatelskichnauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni ds. historii i wiedzy o społeczeństwie, nauczyciele historii i WOS-u wszystkich typów szkół29-11-2018 - 02-12-2018